شرکت توسعه تجارت رویان

هدف ما در توسعه تجارت رویان، ارائه بالاترین کیفیت خدمات در تامین محصولات و مواد مصرفی پزشکی و آزمایشگاهی در زمینه محصولات نوآورانه و ملزومات مصرفی آزمایشگاهی است. مهمترین هدف ما در در این شرکت ارائه بالاترین کیفیت خدمات در تامین محصولات مورد نیاز مشتریانمان می باشد.

مشتریان ما